Spring naar de inhoud

Voorwaarden, annulatie en terugbetaling

 

 1. Annulatie

Bij annulering tot uiterlijk 1 maand (30 dagen) voor de workshop, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort met aftrek van 20 euro administratieve kost. 

Bij annulering minder dan 1 maand (30 dagen) voor de workshop kan er alleen een terugbetaling (met aftrek van 20 euro administratieve kost)  gebeuren indien iemand anders de vrijgekomen plaats inneemt. 

 

Covid – afwezigheid : indien de workshop niet kan doorgaan omdat de regels het niet toestaan, wordt je inschrijving omgezet in een digitaal tegoed, zo kan je op een later moment een nieuwe workshop volgen (of een artikel aankopen in winkel). Moet je in quarantaine en kan je de workshop niet volgen, dan zoek je zelf iemand anders om je plaats in de workshop in te nemen. (cerANic helpt mee door het ook op social media te zetten en de wachtlijst aan te spreken. ) 

De waarde van je aankoop wordt niet teruggestort. Bij inschrijving van een workshop ga je automatisch akkoord met deze voorwaarden.

cerANic  behoudt zich het recht voor een workshop af te gelasten indien het minimaal vermelde aantal inschrijvingen niet gehaald wordt.

cerANic zal het nodige doen om de klant hiervan tijdig te verwittigen d.m.v.een e-mail naar het door de klant opgegeven e-mailadres. In dat geval, wordt het inschrijvingsgeld teruggestort aan de klant. Het aflasten van een workshop kan geen recht op schadevergoeding doen ontstaan in hoofde van de klant.

 

 1. Gebruik van cadeaubon

Elke cadeaubon is voorzien van een unieke code die zodra ze aan een bepaalde workshopdatum gekoppeld wordt onlosmakelijk verbonden blijft met die concrete boeking.  Vanaf dan gelden de bovenvermelde annulatievoorwaarden en kan een no-show op de geboekte datum geen aanleiding geven tot  hergebruik van dezelfde code voor een workshop op een later moment. 

 

 1. Workshops

De inhoud van de workshops wordt, naar best vermogen, beschreven op de website www.ceranic.be

De duur van de workshop is afhankelijk van het type workshop en wordt weergegeven in de informatie die voorzien wordt op de website. Het voorzien begin- en einduur wordt zo veel als mogelijk gerespecteerd.

 

 1. Inschrijven en totstandkoming van de overeenkomst

De inschrijving is definitief en de overeenkomst komt tot stand door middel van de betaling.  

De klant kan meerdere personen inschrijven voor een workshop en ontvangt ook voor deze personen de bevestigingsmail.

 

 1. Prijzen

cerANic behoudt zich het recht voor om de prijzen te wijzigen tijdens de duur van de overeenkomst.  Maar de workshops worden steeds gefactureerd op basis van de geldende tarieven op het moment van de totstandkoming van de overeenkomst. 

Cadeaubon workshop : houdt tot 12 maanden na uitgifte zijn waarde, ook indien de workshop ondertussen een andere prijs heeft.   Na 12 maanden blijft de bon inruilbaar maar dient het eventuele prijsverschil  tov het moment van aankoop bijbetaald te worden.

 

 1. Schade en aansprakelijkheid

Behoudens opzet en/of dwingende wettelijke bepalingen, kan cerANic op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of enige vorm van schade (rechtstreeks, onrechtstreeks, materiaal, immaterieel, …), noch enige aansprakelijkheid als gevolg van gebeurtenissen tijdens de workshop en/of uitvoering van de activiteiten.

In geval van schadeaanspraken naar cerANic dient de geleden schade alleszins in detail aangetoond en bewezen. Deze wordt bij alhier bedongen wederzijds akkoord alleszins beperkt tot maximaal 50 euro.

Indien er tijdens de workshop onherstelbare schade wordt toegebracht door de klant aan het materiaal en/of locatie, kan cerANic de kosten hiervan in rekening brengen en verhalen op de klant.

cerANic levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal cerANic de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten.

cerANic kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site.

Indien u onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan u de beheerder van de site contacteren.

De inhoud van de site kan te allen tijde zonder aankondiging of kennisgeving aangepast, gewijzigd of aangevuld worden. cerANic geeft geen garanties voor de goede werking van de website en kan op geen enkele wijze aansprakelijk gehouden worden voor een slechte werking of tijdelijke (on)beschikbaarheid van de website of voor enige vorm van schade, rechtstreeks of onrechtstreeks, die zou voortvloeien uit de toegang tot of het gebruik van de website.

cerANic kan in geen geval tegenover wie dan ook, op directe of indirecte, bijzondere of andere wijze aansprakelijk worden gesteld voor schade te wijten aan het gebruik van deze site of van een andere, inzonderheid als gevolg van links of hyperlinks, met inbegrip, zonder beperking, van alle verliezen, werkonderbrekingen, beschadiging van programma’s of andere gegevens op het computersysteem, van apparatuur, programmatuur of andere van de gebruiker.

De website kan hyperlinks bevatten naar websites of pagina’s van derden, of daar onrechtstreeks naar verwijzen. Het plaatsen van links naar deze websites of pagina’s impliceert op geen enkele wijze een impliciete goedkeuring van de inhoud ervan.

cerANic verklaart uitdrukkelijk dat zij geen zeggenschap heeft over de inhoud of over andere kenmerken van deze websites en kan in geen geval aansprakelijk gehouden worden voor de inhoud of de kenmerken ervan of voor enige andere vorm van schade door het gebruik ervan.  

 

 1. Overmacht

cerANic is niet aansprakelijk voor een vertraging in de uitvoering of voor een niet-uitvoering van de verbintenissen omwille van gebeurtenissen buiten onze normale controle, die op het moment van het afsluiten van de overeenkomst redelijkerwijs onvoorzien en onvermijdbaar waren, inbegrepen vertragingen in transport, stakingen, ziekte, ziekte van gezinsleden, elektronische panne, natuurelementen, brand, oorlog, etc. die de uitvoering van de opdracht onmogelijk maken.

De koper/klant heeft het recht de herziening of opschorting, en in geval van blijvende overmacht, de ontbinding van de overeenkomst, te vragen en dit steeds op schriftelijk verzoek. Zonder dat dit tot enige schadevergoeding aanleiding kan geven.

 

 

0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel