verkoopsVoorwaarden & annulatie

Ondernemingsgegevens  

cerANic 
Letterkundestraat 135, 2610 Wilrijk
ann@ceranic.be
+32478643282 
Be 0691 605 347  

 

 

 
Algemene Verkoopsvoorwaarden voor Keramiekatelier cerANic
 1. Toepassing en aanvaarding
  Deze algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op alle verkoopsovereenkomsten tussen Keramiekatelier cerANic en haar klanten, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. Door een bestelling te plaatsen bij Keramiekatelier cerANic, aanvaardt de klant uitdrukkelijk deze algemene verkoopsvoorwaarden.

 2. Bestelling en levering
  Bestellingen kunnen worden geplaatst via de website of per e-mail. Keramiekatelier cerANic zal de bestelling zo spoedig mogelijk verwerken en trachten de levering binnen een redelijke termijn te realiseren. Leveringstermijnen zijn indicatief en niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Indien de leveringstermijn niet kan worden nagekomen, zal de klant daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte worden gesteld.

 3. Prijzen en betaling
  Alle prijzen zijn in euro en inclusief BTW, tenzij anders vermeld. De verzendkosten zijn voor rekening van de klant en worden apart vermeld op de factuur. Betaling kan geschieden via overschrijving of contant bij afhaling. Bij overschrijving dient de betaling binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn voldaan.

 4. Eigendomsvoorbehoud
  De geleverde goederen blijven eigendom van Keramiekatelier cerANic tot volledige betaling van de factuur, inclusief eventuele verzendkosten.

 5. Garantie en klachten
  Keramiekatelier cerANic staat in voor de kwaliteit van haar producten en verbindt zich ertoe om eventuele gebreken te herstellen of vervangen, indien de klacht binnen 14 dagen na levering schriftelijk wordt gemeld. Klachten in verband met gebreken of beschadigingen tijdens het transport dienen onmiddellijk bij levering te worden gemeld aan de transporteur.

 6. Aansprakelijkheid
  Keramiekatelier cerANic kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van haar producten, behoudens opzet of grove nalatigheid. In geval van aansprakelijkheid zal de schadevergoeding beperkt blijven tot de waarde van de geleverde goederen.

 7. Overmacht
  Keramiekatelier cerANic is niet aansprakelijk voor enige vertraging of verhindering in de uitvoering van haar verbintenissen indien deze het gevolg is van overmacht, zoals bijvoorbeeld stakingen, natuurrampen, oorlog, etc.

 8. Geschillen
  Op alle geschillen tussen Keramiekatelier cerANic en haar klanten is het Belgisch recht van toepassing. Bij eventuele geschillen zullen partijen trachten tot een minnelijke schikking te komen. Indien dit niet mogelijk blijkt, zullen de geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechtbanken in België.

 9. Annulatie
  Annuleer je meer dan één maand op voorhand, dan wordt het inschrijvingsgeld teruggestort, mits afhouding van 30 euro administratiekosten. Annuleer je minder dan één maand op voorhand, dan wordt het inschrijvingsgeld enkel en alleen teruggestort (mits afhouding van 30 euro administratiekosten) als iemand anders je plaats nog inneemt.   
 

 

 
 

 

 
0
  0
  Je winkelwagen
  Je winkelwagen is leegTerug naar de winkel